EN
Ana Sayfa
Cephe Danışmanlık
Hizmetler
Hakkımızda
Referanslar
Hesaplayıcılar
Bilgi Bankası
Faydalı Linkler
Eğitim Faaliyetleri

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - Dökümanlar


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


FMT Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri ve Dış Tic. A.Ş. KVK Politikası


KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu


KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması


Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Değerlerimiz, Yasallık ve Etik Beyan;

- Firmamızın temel değerlerinin başında, sahip olduğumuz bilgi ve birikimi, her ne şart altında olursa olsun, müşterilerin çıkarlarına uygun olarak değerlendireceği, tüm bilgileri tarafsız ve net bir şekilde müşterilere aktaracağı, sadece akademik bilgi, uluslararası ve yerel kanun ve standartlara, mühendislik ve bilim temellerine dayalı çalışmalar yapacağı esasları gelmektedir.

- Müşterilerimizi tüm risklere karşı gerektiği gibi uyarmak, doğru ve sağlıklı sonuç elde etmeye yönlendirmek, Güven ve doğruluk esasına dayalı hizmet vermek temel değerlerimiz arasındadır.

- Firmamızın Fikri ve Sınai Mülkiyet ve Telif haklarına, yasal düzenlemelere ve çalışma etiğine uyumlu olarak, tasarım, mühendislik gibi çalışmalar sırasında, Bilgisayarlarımızda kullanılan tüm yazılımları lisanslıdır. Yasal olarak temin edilen lisanslı program listesi talepleri halinde tüm müşterilerimize verilmektedir. (Yazılım Kullanılan Mühendislik ve Tasarım işlemleri: 2 ve 3 boyutlu çizim ve projelendirme, CAD çalışması, Isı Hesapları, Statik Hesaplar, Cam hesapları, Akustik Hesaplar, Yük hesaplamalar, Günışığı hesaplamaları, Solar Radyasyon hesapları, v.b.)

- Web sitemizde ve herhangi bir tanıtım dokümanımızda yer alan tüm bilgiler, yazılar, makaleler, akademik sunumlar gibi tüm bilgi içerikli yazıların tamamı firmamızın ve yetkililerimizin özgün, tescilli çalışmaları veya sektörün önde gelenlerinin medyada yayınlanan bazı eserleridir. Tüm çalışmalar kaynak ve yazar ismi kullanılarak paylaşılmaktadır. Herhangi yabancı yayından lisan çevirisi veya internet tercümesi yoluyla, dayanağı olmadan aktarılan hiç bir yazı, kati olarak kullanılmamaktadır.

- Firmamız danışmanlık ve mühendislik hizmetleri verdiği projeleri ve müşterilerini mutlak bir çıkar çatışmasından koruyacak şekilde iş ve hizmet kabulü yapmaktadır. Tüm müşterileri ve sözleşmeleri arasında hiçbir şekilde çıkar çatışması şüphesi uyandıracak sözleşme ve hizmet gerçekleştirilmemektedir. Yozlaşma ve yasadışılığa karşı tavrımız net olacaktır.

- Web sitemizde yer alan ücretsiz hesaplayıcılar, kullanılan ve kabul edilen standartlara göre firmamızca hazırlanmış, sektörün faydalanması için kullanıma açılmıştır. Ancak hesaplayıcılar yerine göre sınırlıdır ve ancak ön inceleme amaçlı olarak kullanılabilir. Bu tür hesapların yapılması için mutlaka mühendislik firmalarına başvurulmalı, hesaplamalar yasal bir belge veya dayanak olarak kullanılmamalıdır.

- Firmamız Toplam Kalite Yönetim Sistemi Belgeli, Uluslararası Sektörel Mühendislik odaları ve Enstitülerine üye, tüm hizmetler, hesaplamaları akredite belge, yazılım ve sertifikalara dayalı olarak hizmet vermekte olup, müşterilerin teknik olarak mutlak şekilde doğru bilgilendirilmesi, yanlış ve hatalı yönlendirilmemesi konusunda, yaptığı işi etik kurallardan katiyen sapmayacak şekilde çalışılması kurallarına bağlı kalacağını beyan eder.

- Firmamızda çalışma şartları tüm iş güvenliği ve sosyal haklar gözetilerek sağlanmaktadır. Hiçbir şekilde (cinsiyet, din, ırk, etnik v.b.) ayrımcılık, eşitsizlik ve suistimale açık davranışa müsaade edilmemektedir. Eşit işe eşit ücret ve tüm çalışanlarla müşterilere adil davranmak kuralına uyulmaktadır.

- Ekiplerimiz ve ortaklarımız ISO9001 toplam kalite yönetim sistemi altında bu esaslara uyumlu hareket etmektedir.TS EN ISO 9001:2015

Tasarım ve Geliştirme
serdarcamlica.com

Sertifikalar I KVKK, Yasal ve Etik Beyan I Sosyal Sorumluluk I İnsan Kaynakları I İletişim

fmt@cephedanisman.com I +90 (212) 709 2893 I +90 (212) 236 6828

® FMT MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ve DIŞ TİC. A.Ş.

FMT, Bristol UWE Üniversitesi Cephe
Teknolojileri Kurumu CWCT ve Uluslararası
Cephe Mühendisleri Odası SFE üyesidir

EN

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - Dökümanlar


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


FMT Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri ve Dış Tic. A.Ş. KVK Politikası


KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu


KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması


Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Değerlerimiz, Yasallık ve Etik Beyan;

- Firmamızın temel değerlerinin başında, sahip olduğumuz bilgi ve birikimi, her ne şart altında olursa olsun, müşterilerin çıkarlarına uygun olarak değerlendireceği, tüm bilgileri tarafsız ve net bir şekilde müşterilere aktaracağı, sadece akademik bilgi, uluslararası ve yerel kanun ve standartlara, mühendislik ve bilim temellerine dayalı çalışmalar yapacağı esasları gelmektedir.

- Müşterilerimizi tüm risklere karşı gerektiği gibi uyarmak, doğru ve sağlıklı sonuç elde etmeye yönlendirmek, Güven ve doğruluk esasına dayalı hizmet vermek temel değerlerimiz arasındadır.

- Firmamızın Fikri ve Sınai Mülkiyet ve Telif haklarına, yasal düzenlemelere ve çalışma etiğine uyumlu olarak, tasarım, mühendislik gibi çalışmalar sırasında, Bilgisayarlarımızda kullanılan tüm yazılımları lisanslıdır. Yasal olarak temin edilen lisanslı program listesi talepleri halinde tüm müşterilerimize verilmektedir. (Yazılım Kullanılan Mühendislik ve Tasarım işlemleri: 2 ve 3 boyutlu çizim ve projelendirme, CAD çalışması, Isı Hesapları, Statik Hesaplar, Cam hesapları, Akustik Hesaplar, Yük hesaplamalar, Günışığı hesaplamaları, Solar Radyasyon hesapları, v.b.)

- Web sitemizde ve herhangi bir tanıtım dokümanımızda yer alan tüm bilgiler, yazılar, makaleler, akademik sunumlar gibi tüm bilgi içerikli yazıların tamamı firmamızın ve yetkililerimizin özgün, tescilli çalışmaları veya sektörün önde gelenlerinin medyada yayınlanan bazı eserleridir. Tüm çalışmalar kaynak ve yazar ismi kullanılarak paylaşılmaktadır. Herhangi yabancı yayından lisan çevirisi veya internet tercümesi yoluyla, dayanağı olmadan aktarılan hiç bir yazı, kati olarak kullanılmamaktadır.

- Firmamız danışmanlık ve mühendislik hizmetleri verdiği projeleri ve müşterilerini mutlak bir çıkar çatışmasından koruyacak şekilde iş ve hizmet kabulü yapmaktadır. Tüm müşterileri ve sözleşmeleri arasında hiçbir şekilde çıkar çatışması şüphesi uyandıracak sözleşme ve hizmet gerçekleştirilmemektedir. Yozlaşma ve yasadışılığa karşı tavrımız net olacaktır.

- Web sitemizde yer alan ücretsiz hesaplayıcılar, kullanılan ve kabul edilen standartlara göre firmamızca hazırlanmış, sektörün faydalanması için kullanıma açılmıştır. Ancak hesaplayıcılar yerine göre sınırlıdır ve ancak ön inceleme amaçlı olarak kullanılabilir. Bu tür hesapların yapılması için mutlaka mühendislik firmalarına başvurulmalı, hesaplamalar yasal bir belge veya dayanak olarak kullanılmamalıdır.

- Firmamız Toplam Kalite Yönetim Sistemi Belgeli, Uluslararası Sektörel Mühendislik odaları ve Enstitülerine üye, tüm hizmetler, hesaplamaları akredite belge, yazılım ve sertifikalara dayalı olarak hizmet vermekte olup, müşterilerin teknik olarak mutlak şekilde doğru bilgilendirilmesi, yanlış ve hatalı yönlendirilmemesi konusunda, yaptığı işi etik kurallardan katiyen sapmayacak şekilde çalışılması kurallarına bağlı kalacağını beyan eder.

- Firmamızda çalışma şartları tüm iş güvenliği ve sosyal haklar gözetilerek sağlanmaktadır. Hiçbir şekilde (cinsiyet, din, ırk, etnik v.b.) ayrımcılık, eşitsizlik ve suistimale açık davranışa müsaade edilmemektedir. Eşit işe eşit ücret ve tüm çalışanlarla müşterilere adil davranmak kuralına uyulmaktadır.

- Ekiplerimiz ve ortaklarımız ISO9001 toplam kalite yönetim sistemi altında bu esaslara uyumlu hareket etmektedir.Sertifikalar I KVKK, Yasal ve Etik Beyan

Sosyal Sorumluluk I İnsan Kaynakları

fmt@cephedanisman.com

+90 (212) 709 2893 I +90 (212) 236 6828® FMT MÜHENDİSLİK

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ve DIŞ TİC. A.Ş.