Ana Sayfa

Cephe Danışmanlık Nedir?

Hakkımızda

Ücretsiz Hesaplayıcılar

Faydalı Linkler

Hizmetler

Referanslar

Bilgi Bankası

Eğitim Faaliyetleri

Hizmetler

Tasarım Geliştirme, Prensip proje, etüd ve Konsept Cephe, Yapı Kabuğu Projesi, Konsept Raporu Hazırlanması;

MİMAR tarafından konsept mimari projesi yapılmış ve yapılmakta olan cephelerin, çatı örtülerinin işlev ve uygulama açısından konseptlerinin değerlendirilerek, bir rapor ile ön analizinin yapılması bu aşamanın amacını oluşturacaktır. Bu rapor ile mimari tasarım amaçları doğrultusunda ana malzeme seçimleri yapılabilecek, cephe ve çatı örtüsü tiplerine karar verilebilecek, bina kabuğunun fizibilitesi görülecektir.

Bu çalışmada;

• Proje müellifi ve mimari grup ile cephe konsept çalışması ve mimari grup tarafından onaylanması

• Mimari tasarım amacı, iç tasarımın bina kabuğu ile ara yüz çözümleri, yüzey işlemleri, renkler ve görünümler,

• Yapısal Rüzgar Yükleri için Eurocode 1 ve İlgili Yönetmelikler ve CFD analizi (standart hizmet) kullanılarak Tasarım Yükü tesbiti. Uygun görülüyorsa ek bedelle Rüzgar Tüneli Testi Yapılması.

• Bina sisteminde bulunan sistem irtibat noktaları ilgili farklı cephe kabuğu malzemelerinin değerlendirilmesi ve birleşim nokta detaylarının çözülmesi, Blok, cephe ve Çatı tiplerine göre çözümlerin değerlendirilmesi

• Cephe strüktürünün ve sistemlerin nasıl oluşturulacağının belirlenmesi ve binanın ana taşıyıcı sistemi ile nasıl entegre edileceği çalışması.

• Prensip detay çizimlerinin hazırlanması, ısı, yangın, duman, ses ve su yalıtım detaylarının oluşturulması, Sistem ana detaylarının tasarlanması ve hazırlanması

• Statik ve strüktürel hesapların yapılması, atalet momentleri, profil ebatları tesbiti.

• İşlevsellik (ergonomi, sağlıklı ve konforlu iç ortam, güvenlik, modüler iç mekana uyum, yapılabilirlik, temizlik ve bakım)

• Performans değerlerinin belirlenmesi, mimari grup ve mekanik grup ile gerekli kriterlerin tesbiti. (ısı, akustik, günışığı, deprem, yangın, yıldırım)

• Alternatif çözümler, malzeme seçenekleri, prensip çözümleri ve değer mühendisliği çalışması yapılması, yaklaşık bütçe değerlendirmesi, tahmini iş programı hazırlanması

• LEED, BREEAM sertifikaları için değerlendirme kriterleri desteği verilmesi, TS EN 13830 ve ilgili zorunlu CE işareti alınabilmesi hakkında gereken çalışmaların yönlendirilmesi, yapılır.

Prensip Cephe Detay Tasarımı ve Mühendisliği, İhale Dosyası ve Teknik Şartnamenin Hazırlanması;

Bu aşamada DANIŞMAN, YATIRIMCI, MİMAR ve tasarım takımının diğer üyeleri yakın bir işbirliği içinde Cephe ve Bina Kabuğu Prensip Tasarımı’nı oluşturur ve tasarımın, uygulamanın, bakım tutum konusunun ve dayanıklılık özelliğinin çok yönlü kriterlere göre incelenmesini ve güvence altına alınmasını sağlar.

Bu çalışmada;

• Konsepti belirlenen cepheler ve Yapı kabuğu ile ilgili iki boyutlu prensip çizimlerin hazırlanması, tasarım grubuna detay, çizim desteği. Prensip detay çizimlerinin hazırlanması, ısı, yangın, duman, ses ve su yalıtım detaylarının oluşturulması, Sistem ana detaylarının tasarlanması ve hazırlanması.

• Seçilecek malzemelerin birbirleri ile uyumu, dayanıklılıkları teknik özellikleri hakkında danışmanlık ve tavsiyeler

• Yapı Fiziği konularında özellikle Güneş Koruması ve Cephe Isıl Performansı hakkında mühendislik ve danışmanlık, cephe kriterlerinin ön hesapları. Performans belirlenmesi, mimari grup ve mekanik grup ile gerekli kriterlerin tesbiti. (ısı, akustik, günışığı, deprem, yangın, yıldırım)

• Cephenin temizlik prensibi ve seçenekleri hakkında danışmanlık ve tavsiyeler

• Teknik şartname ve ihale dosyasının hazırlanması

• Yaklaşık metrajlarının hazırlanması, BoQ listesi.

• Son malzemelerin seçimi ve kesin teknik spesifikasyonların belirlenmesi

• Yaklaşık cephe maliyetinin belirlenmesi, örnek tekliflerin alınması.

• Yapılması gereken testlerin ve gerekli sertifikasyon belgelerinin teknik şartname eki olarak belirlenmesi

• Cephe sistemlerinin ve malzemelerinin kesin tanımlanması, yapılır.

Teklif Değerlendirme Aşaması;

• Alt yüklenici adaylarının ön yeterliliğinin değerlendirilmesi, firmaların incelenmesi

• İhale katılımcılarının verdiği tekliflerin maliyet ve teknik şartname açılarından uygunluğunun tespiti ve değerlendirilmesi

• Cephe yüklenici firmaları ile görüşmeye işveren ile birlikte nezaret edilmesi

• Alt yüklenici sözleşme görüşmelerine işveren ile birlikte nezaret edilmesi

• Tekliflerin teknik performans açısından , şartnameye uygunluk açısından ve mimari tasarıma uygunluk açısından değerlendirilmesi

• İhale sürecindeki soruların cevaplanması.

• Teklif değerlendirme raporu hazırlanması

Proje, detay, imalat, Kontrol;

• Alt yüklenici ve tedarikçilerin kalite-kontrol programlarının gözden geçirilmesi

• Cephe yüklenicisi tarafından hazırlanmış olan prensip proje çizimlerinin kontrol edilmesi ve gerekli revizyonların yapılması

• Shop-drawing, uygulama çizimlerinin kontrol edilmesi ve gerekli revizyonların yaptırılması

• Mühendislik hesaplarının kontrol edilmesi

• Malzeme numuneleri ve spesifikasyon verilerinin kontrol ve değerlendirmelerinin yapılması. Kullanılacak sistemlerin, sertifikaları, test raporları ve yasal yeterlilik belgelerinin değerlendirilmesi.

• YÜKLENİCİ’lerin hazırlayacağı İmalat ve Montaj Yöntemleri (Method Statement) belgelerinin kontrol ve onayı,

• Tüm malzemelerin numunelerinin ve teknik bilgi föylerinin İşveren ve Mimar ile birlikte kontrol ve onayı danışmanlığı, hizmetlerini verecektir.

• Prototip, Mock-Up, 3D çalışma, ve görsel modellerin kontrol edilmesi

• Performans sunumlarının kontrol edilmesi

• Cephe Saha testleri yüklenicilere yaptırılması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi

Uygulama Kontrol;

• Fabrika - Atölye kontrolleri tetkikleri - Cephe yüklenicisinin tesislerinde yapılacak kontrol ile üretimin uluslar arası şartnameler yanında fen ve sanat kaidelerine ve de her işlem için olması gereken yöntem talimatlarına uygun olarak yapacak organizasyonunun ve teknik techizatın varlığının kontrolü ve raporlanması

• Saha tetkikleri - Periyodik olarak ayda 2 defa montajın yöntem talimatlarına ve onaylanmış detaylarına uygun olarak yapıldığının kontrolü ve raporlanması

• Teknik şartnamede belirlenmiş olan, yüklenicinin yaptıracağı şantiye testlerinin planlanması, testlere katılım ve raporlama,

• İŞVEREN adına inşaatı kontrol eden Şantiye Şefi’ ne rehberlik ederek Şantiye Kontrol Kriterleri Listesi hazırlanması ve buradaki kriterlere göre bilgilendirme,

• Şantiye Şefi’nin Cephe ile ilgili olası teknik sorularının aydınlatılması,

• Geçici Kabul Heyeti’nde bulunarak kabul prosedürü kontrolü,

Diğer tamamlayıcı hizmetler;

• Talebe göre tasarım, 3D görsel ve sistem detay tasarımı yapılması

• Rüzgar Tüneli deneyi

• Cephe laboratuvar testleri, mock - up test

• Saha testleri

Tasarım ve Geliştirme

serdarcamlica.com

Ana Sayfa I Sertifikalar I Sosyal Sorumluluk I İnsan Kaynakları I İletişim

® FMT MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ve DIŞ TİC. A.Ş. I info@cephedanisman.com I +90 (212) 709 2893 I +90 (212) 236 6828

FMT, Bristol UWE Üniversitesi Cephe Teknolojileri Kurumu CWCT ve Uluslararası Cephe Mühendisleri Odası SFE üyesidir